خبرهای سایت

سامانه نیم سال دوم و ترم تابستان سال تحصیلی 1399

سامانه نیم سال دوم و ترم تابستان سال تحصیلی 1399

از حسن زعفرانی در
Number of replies: 0


به منظور بایگانی اطلاعات و درس های برگزار شده در نیم سال دوم تحصیلی 1399 و نیمسال تابستان 1399-1400، کلیه ی دروس موجود در این دو نیمسال در آدرس elearn992.buqaen.ac.ir قابل دسترسی می باشد